Berg Hageservice
logo

Joakim Berg

Daglig leder

Joakim@berghageservice.no

Bente Rasmussen

Regnskapsfører

Bente@berghageservice.no

Henrik Svanajord

Klippeansvarlig Evje Kirkegård

Emil André Uleberg

Klippeansvarlig Hornnes kirkegård

Martin Skjeggedal

Maskinfører

Tom Kristian Uleberg

Plenklipper sjåfør

Kristoffer Kjetså

Tilkallingshjelp

Sindre Lunden

Avdeling Vennesla