Berg Hageservice
logo

Gartnerarbeid

Vi kan utføre hogst og fjerning av mindre trær og kratt, med ryddesag eller motorsag. Vi kan rydde områder med høyt gress eller småtrær. Vi fjerner også avfallet hvis det skulle være av interesse.

gressklipping4 gressklipping4 gressklipping4 trehogst1 gressklipping4