Berg Hageservice
logo

Transport

Vi kan transportere alt av masser, eksempelvis jord, sand, bark og grus i alle former og størrelser. Vi kan også fjerne masser og avfall, og kjøre dette bort. Vi har utstyr til å løfte eller transportere andre ting også, bare kontakt oss med dine behov.

transport1 transport4 transport2 transport3 transport4